Föreningsinformation

Bredåkers

Skoter- &

Touring

Förening

Postadress: Norra Bredåker 404

                     961 98  Boden

Plusgiro: 831 54 93-0

Swish:     123 629 83 19

Copyright © All Rights Reserved

Kort beskrivning

Kallas i dagligt tal för Bredåkers skoterklubb och har byggt upp en imponerande verksamhet för skoterfrälsta under ett par år.


Vi har ca 160 km leder som underhålls kontinuerligt i områdena Norra Bredåker, Södra Bredåker , Åkerby , Överäng och Degerbäcken. Vi underhåller och servar tre raststugor (Degerträsk, Hundsjö och Per-Jassa) samt 15 rastplatser med sittplatser och ved. Dessa brukas inte enbart av klubben medlemmar utan folk kommer från när och fjärran för att åka på de välpreparerade lederna och rasta vid rastplatserna. Lederna blir också utmärkta stråk för skidåkare med eller utan pulka.


För underhållet av lederna har föreningen införskaffat fyra skotrar vars enda uppgift är att rulla längs lederna och förbättra dessa. Detta sker med hjälp av tre ledbultar och fjorton ledhyvlar och ledsladdar. Klubben består av ca 350 medlemmar och ca tio av dessa lägger ner ett superjobb på att underhålla och utveckla lederna helt ideellt. En av de goda saker som leddragningen medfört förutom en bekväm resa oavsett om man gör den med skoter, skidor eller till fots, är att man kanaliserat skotertrafiken vilket  kraftigt reducerat skadorna på skog och mark. Markägarna slipper dessutom trafiken över åker och äng vilket tidigare försenat tjällossningen avsevärt. Tyvärr har man inte lyckats eliminera okynneskörningar helt och hållet men visst eget ansvar måste vi skoterägare ta vare sig det är vi själv som kör eller våra ätteläggar. Eller hur?