Förtroendevalda

Bredåkers

Skoter- &

Touring

Förening

Postadress: Norra Bredåker 301

961 98 Boden

Plusgiro: 831 54 93-0

Swish: 123 629 83 19

Förtroendevalda

 

Per Johansson Ordförande 070-516 21 45

Niklas Hansson v Ordf

Josephine Lindström Sekreterare

Johan Zakrisson Kassör

Johan Larsson Ledamot

Andreas Palmgren Ledamot

Daniel Loggert Ersättare

Arne Långström Ersättare

 

Björn Isaksson Revisor

Christer Nilsson Revisor

Kjell-Olov Strandberg Ersättare

Johnny Westlund Ersättare

Fred Gustavsson Valberedning (Sammankallande)

Martin Nilsson Valberedning

 

Copyright © All Rights Reserved