Leder

Bredåkers

Skoter- &

Touring

Förening

Postadress: Norra Bredåker 404

                     961 98  Boden

Plusgiro: 831 54 93-0

Swish:     123 629 83 19

Copyright © All Rights Reserved

Område:                                                      N:a / S:a Bredåker, Åkerby, Överäng och Degerbäcken


Antal km leder:                                          ca 160


Ledansvariga:


Överäng-Orrgranbergsled                       

Åkerby-Degerträsket-Storklinten                                    Fred Gustavsson ( Ledansvarig)     S Bredåker - Per-Jassa                                                      Peder Hedman (Ledansvarig)

     


S Bredåker-Degerträsket                                                  Peder Hedman (Ledansvarig)Älven-Hundsjökojan -Orrgranbergskorset                     Sture Larsson (Ledansvarig)


                 

Älven-Elljusspåret-Krokträsk, Hundsjökojan                 Lars Wärnberg(Ledansvarig)

                                                       


Elljusspåret – Kusträsk                                                   Lars Wärnberg (Ledansvarig)Degerbäcken-Per-Jassa-Slyträsket                                   Olov Larsson (Ledansvarig)

                                                                                        Leif Lundberg


   

Lövbacken-Per-Jassa                                                       Kjell Nilsson

                                                                                        Peder Hedman

                                                                                        Rickard Sundström


Elljusspåret                                                                     Anders Wikström (Ledansvarig)