Leder

Bredåkers

Skoter- &

Touring

Förening

Postadress: Norra Bredåker 301

961 98 Boden

Plusgiro: 831 54 93-0

Swish: 123 629 83 19

Copyright © All Rights Reserved

Område: N:a / S:a Bredåker, Åkerby, Överäng och Degerbäcken

 

Antal km leder: ca 160

 

Ledansvariga:

 

Överäng-Orrgranbergsled

Åkerby-Degerträsket-Storklinten Fred Gustavsson ( Ledansvarig)

 

 

S Bredåker - Per-Jassa Peder Hedman (Ledansvarig)

 

S Bredåker-Degerträsket Peder Hedman (Ledansvarig)

 

 

Älven-Hundsjökojan -Orrgranbergskorset Sture Larsson (Ledansvarig)

 

Älven-Elljusspåret-Krokträsk, Hundsjökojan Lars Wärnberg(Ledansvarig)

 

Elljusspåret – Kusträsk Lars Wärnberg (Ledansvarig)

 

 

Degerbäcken-Per-Jassa-Slyträsket Olov Larsson (Ledansvarig)

Leif Lundberg

 

Lövbacken-Per-Jassa Kjell Nilsson

Peder Hedman

Rickard Sundström

 

Elljusspåret Anders Wikström (Ledansvarig)