Förtroendevalda

Förtroendevalda


Per Johansson               Ordförande                                          070-516 21 45

Niklas Hansson            v Ordf

Josephine Lindström    Sekreterare

Johan Zakrisson            Kassör

Johan Larsson                Ledamot

Andreas Palmgren        Ledamot

Daniel Loggert               Ersättare

Arne Långström            Ersättare


Björn Isaksson               Revisor

Christer Nilsson            Revisor

Kjell-Olov Strandberg  Ersättare

Johnny Westlund          Ersättare

Fred Gustavsson           Valberedning (Sammankallande)

Martin Nilsson              Valberedning