Leder

Område:                                                      N:a / S:a Bredåker, Åkerby, Överäng och Degerbäcken


Antal km leder:                                          ca 160


Ledansvariga:


 

Lars Wärnberg     Ledansvarig Norra Bredåker  070-685 73 25

 

Peder Hedman      Ledansvarig Södra Bredåker  073-033 81 89

 

Daniel Loggert    Ledansvarig Degerbäcken     070-659 25 94

 

Fred Gustavsson   Ledansvarig Åkerby          0928-410 14